Čo sa bude diať, ak letecká spoločnosť stratí moju batožinu?

Za batožinu, ktorú si beriete do lietadla na palubu a ktorú počas letu máte pri sebe, zodpovedáte výlučne vy. Prepravca zodpovedá za batožinu, ktorú odovzdáte pri check-in priehradke na letisku. Batožina je označená kódom, ktorý dostanete aj vy ako pasažier. Ak v cieľovom letisku vaša batožina nie je vydaná a pravdepodobne sa stratila, ihneď sa obráťte na priehradku Reklamácií batožín (Baggage claim). Vašu batožinu letecká spoločnosť nájde a doručí vám na vami zvolené miesto. Pokiaľ prípadne poškodia váš kufor či tašku, taktiež sa obráťte na túto priehradku. Letecké spoločnosti veľmi často uzavrú reklamácie poškodených batožín na mieste a to spôsobom, že vám dajú nový kufor. Pri poškodení batožiny ako takej už prebehne riadne konanie, kde sa obe strany dohodnú na forme odškodnenia. Nikdy však nezabúdajte na to, že v batožine sa práve pre takéto dôvody nemajú prepravovať krehké veci náchylné na zničenie pri silnom náraze alebo pod tlakom.

V zmysle nariadenia Európskej komisie, v prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny môžete mať nárok na náhradu maximálne do výšky približne 1 220 EUR. Letecké spoločnosti však nemožno brať na zodpovednosť vtedy, ak podnikli všetky opatrenia potrebné na to, aby zabránili škodám, ani vtedy, ak nebolo možné takéto opatrenia vykonať.
V prípade poškodenia batožiny musíte leteckej spoločnosti podať sťažnosť do siedmich dní od prijatia batožiny.
V prípade meškania batožiny je táto lehota maximálne 21 dní.