Čo ak let mešká?

Na poskytnutie pomoci (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania) zo strany leteckej spoločnosti máte nárok, ak je meškanie:

  • pri letoch do 1 500 km dve hodiny alebo dlhšie; pri letoch v rámci Európskej únie alebo iných letoch od 1 500 do 3 500 km tri hodiny alebo dlhšie;
  • pri letoch mimo Európskej únie nad 3 500 km štyri hodiny alebo dlhšie.

Ak meškanie presiahne päť hodín a rozhodnete sa
nepokračovať v ceste, máte tiež nárok na vrátenie ceny letenky a let do miesta, v ktorom ste začali cestu.

Ak do svojej konečnej destinácie dorazíte s meškaním dlhším ako tri hodiny, ako cestujúci môžete mať nárok na rovnakú náhradu ako v prípade zrušenia letu, pokiaľ cestovná spoločnosť nedokáže, že meškanie letu spôsobili mimoriadne udalosti. Letecké spoločnosti možno navyše brať na zodpovednosť za škody spôsobené meškaním letu.

Tak ako pri zrušení letu, aj tieto formy práv a odškodnení pasažierov sa často menia, preto odporúčame, aby ste si aktuálny stav povinností leteckých spoločností a práv cestujúcich overili na stránkach Európskej komisie.